بروپاد
توضيح محصول:

فرمولاسیونی بر پایه ترکیب بور اتانول آمین با خلوص 150 گرم در لیتر بور

 

 

ترکیب بور و اتانول آمین باعث جابجایی هر چه بهتر بور در گیاه و تسریع عملکرد این عنصر در گیاه می شود. بوروپاد ، همواره در زمانهایی که نیاز به تاثیر سریع بور در گیاهان است، توصیه می گردد. این زمان بیشتر در ابتدای فصل و در گیاهان یک ساله، قبل از گلدهی است. زیرا گیاه در این زمان جهت پایدار نمودن گلها و نیز تولید گرده ی گل به میزان فراوان و به صورت کامل، نیاز مبرم به مقادیر قابل توجه بور، پیدا می کند.

بور همچنین به عنوان یک عنصر کلیدی برای افزایش عملکرد و نیز کلیفیت میوه های کوچک، شناخته شده است. محصولاتی چون گوجه فرنگی ، خیار، توت فرنگی، انواع توت ، انجیر و ... را می توان در این گروه قرار داد. همچنین گلهای شاخه بریده به تغذیه ی بور، پاسخ خیلی خوب و مناسبی می دهند.

عتلاوه بر موارد گفته شده در بالا، بور عنصری کلیدی برای تشکیل میوه های طبیعی در درختان میوه است. تعادل میان بور و سایر عناصر نقشی حیاتی در افزایش عملکرد و افزایش کیفیت محصول دارد و این تعادل خصوصاً در زمان گلدهی و شکل گیری میوه ، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

بوروپاد در جابجایی قند ها در  انتهای فصل به درون میوه ها نقش بسیار موثری دارد، این موضوع به رسیدگی و بهبود طعم میوه کمک قابل توجهی می نماید.

مزایای بوروپاد:

·         مقدار قابل توجهی از بور را به صورت بیولوژیک در اختیار گیاه قرار می دهد.

·         میزان تولید میوه و حفظ میوه را در درختان بالا می برد. ( جلوگیری از ریزش )

·         افزایش جذب و قابلیت انتقال بور در گیاه با فرمولاسیون ویژه  و تقویت شده .

·         کاهش استرس های محیطی برای گیاه با تامین مقادیر مورد نیاز بور .

·         بهبود طعم میوه با افزایش جابجایی قند ها در انتهای فصل.

توصیه های مصرف:

بوروپاد قابلیت استفاده در تمام محصولات کشاورزی از طریق آبیاری و یا محلولپاشی دارد. البته پیشنهاد می گردد ، به منظور کاهش هزینه ها و نیز افزایش سرعت تاثیر کود دهی، در صورت امکان محلولپاشی شود. این محصول برای درختانی که به بور به میزان زیاد نیازمندند، از جمله : زیتون، انگور و گیاهانی مانند چغندر قند، توصیه ی اکید می گردد.

کاربری بوروپاد خصوصاً در دوره ی قبل از گلدهی در درختان میوه ، بسیار توصیه می گردد.

دستور مصرف:

 

محصول

زمان کاربری

محلولپاشی

همراه آبیاری

چغندر قند

مرحله 4 تا 6 برگی

1 لیتر در هکتار

7 لیتر در هکتار

تکرار پس از 4 هفته

1.5 تا 2 لیتر در هکتار

کلزا

یک هفته قبل از بروز گلها

0.75 تا 1 لیتر در هکتار

5 لیتر در هکتار

یونجه

سه روز بعد از هر برداشت

( یک هفته قبل از گل در یونجه ی تولید بذر)

1 تا 3 لیتر در هکتار

3 تا 5 لیتر در هکتار

گیاهان زراعی

5 تا 7 روز قبل از گلدهی

1 لیتر در هکتار

3 تا 5 لیتر در هکتار

سبزیجات میوه ای

قبل از گلدهی

1 در هزار

3 تا 5 لیتر در هکتار

قبل از رنگ گیری میوه

1.5 در هزار

هسته دارها

قبل از گلدهی

1 در هزار

5 تا 7 لیتر در هکتار

قبل از رنگ گیری میوه

1.5 در هزار

مرکبات

قبل از گلدهی

1.5 در هزار

7 تا 10 لیتر در هکتار

قبل از رنگ گیری میوه

2 در هزار

زیتون

قبل از گلدهی

1 در هزار

7 تا 10 لیتر در هکتار

انگور

قبل از گلدهی

2 تا 3 در هزار

7 تا 10 لیتر در هکتار

قبل از رنگ گیری میوه

2 در هزار

درختان میوه

قبل از گلدهی

2 در هزار

5 تا 7 لیتر در هکتار

قبل از رنگ گیری میوه

2 تا 3 در هزار

قابلیت اختلاط:

بوروپاد را با اکسید کننده های قوی مانند نیترات پتاسیم مخلوط ننمایید. سولفاتهای کلسیم نیز می توانند بر عملکرد بوروپاد تاثیر منفی ایجاد نمایند.

از اختلاط بوروپاد با اسید ها و بازهای قوی خودداری نمایید. از به کاربری مقادیر بیشتر از توصیه های صورت پذیرفته، خودداری نمایید.

 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
     
     
 
امروز : 126 دیروز : 423 این ماه : 33313 بازدید کل : 43774