امینو اکتیو 100
توضيح محصول:

آمینو اکتیو 100 حاوی طیف کاملی از اسیدهای آمینه های مهم و ضروری برای گیاه است که همه ترکیبات طبیعی تشکیل دهنده ساختار حیاتی گیاه هستند. از فواید و تاثیرات این آمینو اسید در گیاهان می توان افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی، تاثیر بر روزنه های هوایی، تقویت سیستم ایمنی گیاه، القاء فرایند گرده افشانی، افزایش کمی و کیفی محصول، افزایش دوره ماندگاری محصول بعد از برداشت، افزایش سرعت رسیدگی محصول، افزایش جذب عناصر ریز مغذی، افزایش فتوسنتز و تاثیر بر رشد گیاه، تسریع در تشکیل اندام های هوایی رانام برد.

محتوای عناصر (درصد):

عنصر

مقدار وزنی حجمی (w/v)

مقدار وزنی وزنی (w/w)

اسید آمینه آزاد

11

10

نیتروژن کل

5

4.5

نیتروژن آلی

1.6

2.3

نیتروژن به فرم آمونیوم

3.4

2.2

 

دستور مصرف:

نوع محصول

میزان مصرف (محلولپاشی)

درختان میوه

2-3 لیتر در هزار لیتر آب

محصولات زراعی

1-2 لیتر در هکتار

 

 

 

 

 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
     
     
 
امروز : 107 دیروز : 423 این ماه : 33294 بازدید کل : 43755